Spreekuur

Grensoverschrijdend gedrag, zoals het vernielen van spullen, een vechtpartij of de leraar uitschelden, komt op iedere school voor. In veel gevallen lukt het scholen om het grensoverschrijdend gedrag intern aan te pakken. Echter in sommige gevallen is het wenselijk dat er daarnaast een andere expertise ingezet kan worden. Daarom houdt Halt op scholen een spreekuur waar leerlingen naartoe verwezen worden voor incidenten waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier probeert Halt te voorkomen dat jongeren opnieuw in de problemen komen.

Onze aanpak

Bij het spreekuur maakt Halt gebruik van onderdelen uit de Halt-interventie. We gaan met jongeren in gesprek. Jongeren denken na over wat ze hebben gedaan en leren over de gevolgen van hun gedrag. Dit doen we door ze opdrachten te laten maken, bijvoorbeeld over het omgaan met agressie of invloed van de groep. Ouders en docenten zijn actief bij dit proces betrokken. Jongeren moeten hun excuses aanbieden en versterken hun sociale vaardigheden.

Het spreekuur van Halt is een samenwerking met de gemeente, het onderwijs, leerplicht, zorg en de politie.

Wat levert het op

Bij het Halt-spreekuur krijgen jongeren de kans om te leren van hun fouten en recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. In plaats van een schorsing of andere maatregel, blijft de jongere betrokken bij het onderwijs en wordt de school een veilige omgeving, zowel voor jongeren als voor leraren.

Als u geïnteresseerd bent in een spreekuur op uw school kunt u een afspraak maken via onze regioteams. De contactgegevens voor uw regio treft u hier.