Brom Effe Normaal (BEN)

Achtergrond
Het project ‘Brom Effe Normaal’ is ontstaan doordat bromfiets- en scooter rijdende jongeren regelmatig voor overlast zorgen waarbij gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan voor de jongeren zelf, maar ook voor de medeweggebruikers. 

Doelstellingen
De BEN-aanpak wilt bijdragen aan: 

  • Het leveren van een bijdrage aan het verhogen van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel door het terugdringen van grensoverschrijdend en verkeersgevaarlijk (rij)gedrag.
  • Het verhogen van het normbesef bij jongeren door hen te confronteren en bewust te maken van onder andere de gevolgen van overlastgevend en verkeersgevaarlijk gedrag, voor zichzelf en voor de ander. Hierbij wordt ingezet op recidivevermindering.
  • Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het gedrag van de jongeren.
  • Jongeren verantwoordelijk leren zijn voor verkeersveilig gedrag in de toekomst (voor zichzelf en voor de ander). 
  • Ouders betrekken bij de BEN-aanpak door met hen en de jongeren het start- en het eindgesprek te voeren. Op deze manier krijgen ook ouders inzicht in het gedrag van hun kind en handvatten om hiermee om te gaan in de toekomst.
  • Jongeren een kans geven om te leren van hun fouten waarmee een boete en een eventuele justitiele aantekening wordt voorkomen.

Doelgroep
Het project is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die een ernstige of meerdere verkeersovertredingen met een scooter of brommer hebben begaan. De politie heeft de mogelijkheid om deze jongeren naar Halt door te verwijzen voor de BEN-aanpak. De soort overtredingen zijn in overleg met het OM vastgesteld.

Betrokkenen
In dit project werken de politie Zeeland-West-Brabant, Stichting Halt, GGA Breda, GGA Hart van Brabant, GGA Westelijk Noord-Brabant en het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant samen.