Toegankelijkheidsverklaring

Halt besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van haar online informatie. Halt voldoet aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid WCAG 2.1 AA. Dit houdt in dat deze site goed bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.

Webrichtlijnen

Alle informatie op deze site voldoet, conform het Besluit digitale toegankelijkheid, aan de eisen vanuit WCAG 2.1, niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) met uitzondering van enkele pdf-documenten. Ook kan de website/server vooralsnog geen IPv6 ondersteunen. Dit zal eind 2020 het geval zijn. De website is wel via een IPv4 adres te bezoeken.

Documenten

Nog niet alle pdf’s van Halt zijn volledig digitaal toegankelijk. Hieronder wordt dit toegelicht.

Oorzaak

Ter ondersteuning van de communicatie wordt voor verschillende doeleinden gebruik gemaakt van o.a. foldermateriaal en factsheets. Deze materialen worden periodiek geüpdatet. Gezien de hoeveelheid aan pdf’s en de onevenredige kosten en werklast die het omzetten van deze documenten naar digitale pdf’s met zich zou meebrengen, is besloten niet alle documenten gelijk toegankelijk te maken en dit gefaseerd aan te pakken.

Gevolg

Niet alle pdf’s zijn volledig digitaal toegankelijk.

Alternatieven

De meest gelezen documenten zijn conform de bepalingen in het Besluit digitale toegankelijkheid toegankelijk gemaakt. Dit betreft documenten in het kader van de uitvoering van de Halt-straf, uitvoering van een administratief proces en maatschappelijke verantwoording.

Voor de overige documenten geldt dat deze, indien gewenst, op aanvraag toegankelijk worden gemaakt. Aanvrager kan hiertoe een verzoek indienen via communicatie@halt.nl.

Bij een update van het betreffende document wordt een niet toegankelijke pdf alsnog toegankelijk gemaakt.

Opmerkingen en tips

Heeft u opmerkingen of tips over de toegankelijkheid van Halt.nl? Laat het weten via communicatie@halt.nl.