Training Sport & gedrag

Als je je op of rond het voetbalveld misdraagt (een buitensporige overtreding begaat), kan je worden geschorst. Maar de KNVB kan je ook naar Halt sturen om de training Sport en gedrag te volgen. Als je die training goed afsluit, wordt een deel van de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Dan sta je weer eerder op het voetbalveld. De training is gemaakt voor jonge voetballers, tot 23 jaar. 

Wat is het doel van de training?

Het doel van de training is om sportief gedrag bij jongeren te vergroten. Dat doen we door je bewust te maken van je gedrag en de gevolgen voor je medespelers, tegenstanders en het publiek. Daarnaast leer je wat er nodig is om sportief te sporten en wat je moet doen om je emoties en verkeerd gedrag onder controle te houden. Zo willen we herhaling voorkomen.

Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding volg je training I of training II.

Wat moet je doen bij training Sport en Gedrag I?

Training I is voor spelers met een schorsing van vijf tot tien wedstrijden.

Bij de training heb je eerst een startgesprek met de Halt-medewerker en je ouders. Je maakt in dit gesprek een profiel om je bewust te worden van je gedrag. Daarna ga je je excuus aanbieden aan het slachtoffer. Dit gesprek kan je eerst oefenen met de Halt-medewerker. Ook moet je een leeropdracht uitvoeren, bijvoorbeeld een presentatie geven over gedragsregels bij je voetbalvereniging. Tot slot bespreek je het traject met Halt en stel je een gedragscode voor jezelf op.

De training duurt 5 of 6 uur.

Wat moet je doen bij training Sport en Gedrag II?

Training II is voor spelers die een buitensporige overtreding hebben gemaakt en die geschorst zijn voor een periode van enkele maanden tot drie jaar.

In de eerste bijeenkomst maak je met de Halt-medewerker en je ouders afspraken over de rest van de training. Die kan bestaan uit het maken van een profiel, excuses aanbieden aan het slachtoffer en een boosheidscontroletraining volgen. Ook kan je een werkopdracht uitvoeren bij je vereniging. Zoals junioren trainen op sportiviteit of wedstrijden fluiten. Tot slot bespreek je het traject bij Halt en stel je een gedragscode voor jezelf op.

De duur van training II hangt af van de ernst van de overtreding.

A18987844kopie

Wanneer mag je weer voetballen?

Als je training I succesvol afrondt, worden vier wedstrijden van de schorsing kwijtgescholden. Bij zeven wedstrijden schorsing mag je dus na drie wedstrijden op de bank weer voetballen.

Als je training II goed afrondt, dan wordt maximaal de helft van je straf omgezet in een voorwaardelijke straf. Dit betekent dat de helft van je straf vervalt als je geen overtredingen meer begaat.

Als je je niet aan de afspraken houdt, is de training negatief afgerond en krijg je de volledige schorsing.

Niet alleen als straf

De training Sport en Gedrag hoeft niet alleen als straf opgelegd te worden. Een vereniging kan jongeren met onsportief gedrag de training ook laten volgen. Op die manier willen we voorkomen dat het probleemgedrag verder uit de hand loopt.